جملاتی با Happy

عبارات و جملات  انگلیسی   با Happy

.

I’m very happy right now.

من الان خيلي خوشحالم

.

I’m happy.

من خوشحالم

.

I haven’t been this happy in a long time.

در مدت زيادي اينقدر خوشحال نبوده ام

.

I don’t think I can be any happier right now.

فكر نميكنم بتونم خوشحال تر از اين كه الان هستم باشم

.

He is very happy.

او خوشحال است

.

She is so happy right now.

او الان خيلي خوشحال است

.

My wife is pretty happy.

همسرم خيلي خوشحال است

.

My husband is happy.

شوهرم خوشحال است

.

I’m so happy I got a job offer.

من خيلي خوشحالم كه تونستم پيشنهاد كاري رو بگيرم

.

I was happy when I received an A for my final report.

من وقتي كه نمره A رو در كارنامه ام گرفتم خوشحال بودم

.

I’ll be happy when that happens.

من خوشحال خواهم بود اگر اون اتفاق بيافته

.

This semester is such a headache. I’ll be so happy when it’s over.

اين ترم مثل سردرد ميمونه، خيلي خوشحال ميشم اگر تموم بشه

.

My brother was happy after passing the examination.

برادرم بعد از پاس كردن آزمون خوشحال بود

.

I think my mother was happier than I was when I got into the University.

فكر كنم مادرم خوشحال تر از من بود وقتي كه وارد دانشگاه شدم

.

If you find a job you are happy with, then that is the perfect job for you.

اگر كاري رو پيدا كني كه باهاش خوشحال باشي، اون كار براي تو بهترين است

.

It’s more important to be happy with your job than what other people think.

مهمتر اینه كه تو با كار ات خوشحال باشي تا چيزي كه ديگران فكر ميكنند

.

I don’t think she will be happy if you do that.

فكر نميكنم خوشحال بشه اگر تو اون كار رو بكني

.

My parents won’t be happy if I drop out of school.

والدين ام خوشحال نميشوند اگر من مدرسه رو ترك كنم

.

I think my professor was happy with my essay.

فكر كنم استادم با مقاله من خوشحال بود

.

My grandmother is always happy when I come visit her.

مادربزرگم هميشه وقتي ميرم ديدنش خوشحال است

.

My grandfather is always happy to see me.

پدربزرگم هميشه از ديدن من خوشحال است

.

I’m so happy for you. That’s wonderful news.

خوشحالم برايت، خبر فوق العاده ايي است

.

Congratulations on your engagement, I’m so happy for you.

تبريك براي نامزدي است، خيلي خوشحالم برات

.

I want to find a gift that she will be happy with.

ميخواهم هديه ايي پيدا كنم كه او با اون هديه خوشحال باشه

.

He never likes his presents, but he is happy with the fact that we tried.

او هرگز ارائه هايش را دوست ندارد، اما با اين حقيقت خوشحال است كه سعي كرده است

.

Happiness is probably the most important thing in life.

خوشي به احتمال مهمترين چيز در زندگي است

.

My goal in life is to make other people happy.

هدف من در زندگي اين است كه ديگران را خوشحال كنم

تقدیم به تمامک دوستان خوشحال و دوستانی که دوست دارند خوشحال باشند

اشتراک گذاری

کاربر گرامی اگر از محتوا موجود در این صفحه خوشتان آمده است می توانید توسط دکمه های زیر آن را با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

فیسبوک
توئیتر
لینکداین
واتساپ
تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *