جذب مترجم همکار

مترجم گرامی؛ با استفاده از فرم زیر می توانید درخواست همکاری خود را در سامانه ترجمه پوراسدی ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به بررسی درخواست شما اقدام و در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت .

  • پر کردن این فرم به منزله همکاری قطعی نمی باشد .
  • از مترجمان همکار به صورت پروژه ای دعوت به کار خواهد شد .

 

"(الزامی)" indicates required fields

Max. file size: 16 MB.
Max. file size: 16 MB.