اخبار

تبریز در یک نگاه

تبریز سومین شهر بزرگ ایران، جایگاهی ویژه و خاص در تاریخ، پیشینه و اقتصاد کشور دارد. مرکز تاریخی و پرافتخار استان آذربایجان شرقی، روزگارانی پرفراز و نشیب را

بیشتر بخوانید

تعریف ترجمه

تعریف ترجمه از نظرات اندیشمندان در مورد آن برای واژه «ترجمه» تعاریف مختلفی از سوی متخصصان فن بیان شده است که در اینجا به اختصار

بیشتر بخوانید