آذر ۲۹, ۱۳۹۶ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

فرهنگ لغت

لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی: 1- Accept – پذيرفتن 2-Allow – اجازه دادن 3-Ask – پرسيدن 4-Believe – باور كردن 5-Borrow – قرض گرفتن

بیشتر بخوانید