خط مشی کیفیت

دفتر ترجمه و تایپ پوراسدی ، با ماموریت ارائه خدمات الکترونیکی ترجمه بر بستر وب به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه مشتریان و برآورده نمودن نیازها و انتظارات ایشان اقداماتی را سرلوحه سیستم مشتری مداری خود قرار داده است.

* شکل گیری و پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتری، تدوین و اطلاع رسانی دقیق و شفاف از دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با رضایت مشتریان، رفتار کارکنان پذیرش با مشتریان، مقررات ضمانت نامه، تخفیفات و سایر دستورالعمل های مرتبط

* افزایش کیفیت و سرعت در رسیدگی و پاسخگوئی شکایات و جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات سازنده مشتریان
* سنجش رضایت مشتریان و بکارگیری نظرات و بازخوردهای مشتری در مجموعه فعالیت های مجموعه

جهت تحقق این موارد، اهداف زیر سر لوحه ماموریت های دارالترجمه پوراسدی قرارگرفته است:
۱. ایجاد محیط مشتری محور با تخصیص منابع لازم درون سازمانی و برون سازمانی
۲. افزایش سرعت، دقت و صحت در دریافت و پاسخ گویی به شکایات
۳. فراهم نمودن زمینه دریافت هرگونه پیشنهاد و انتقاد داخلی و خارجی و پاسخ گویی به موقع به ایشان
۴. ایجاد امنیت و اطمینان در مورد رازداری شکوائیه ها و هویت مشتریان
۵. ارتقاء دانش و آگاهی پرسنل در مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگوئی به ایشان با ارائه آموزش های مستمر
۶. شناسایی و درک نیازهای مشتریان نا راضی به منظور بهبود مستمر فرایندهای مشتری مداری
۷. برقراری راه های ارتباطی مناسب و نوین جهت سنجش رضایت مشتریان
۸. بکارگیری نتایج سنجش رضایت مشتریان در چشم انداز، ماموریت، استراتژی و اهداف سازمان

لذا ما مدیران و کارکنان، با آگاهی از وظایف، مسئولیت ها و اختیارات خود در سیستم مشتری مداری و با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای و برخورداری از روش های مختلف مشتری مداری، متعهد می گردیم که مطابق با خواسته های هر یک از استانداردها تمام تلاش خود را جهت جلب رضایت مشتریان بعمل آورده و امید داریم با تلاش مستمر و روزافزون شاهد افزایش رضایتمندی مشتریان خود باشیم…