خدمات دارالترجمه پوراسدی

خدمات قابل ارائه مجموعه دفتر ترجمه پوراسدی به شرح زیر می باشد :

 • دارالترجمه پوراسدی با کادری مجرب و حرفه ای آماده ترجمه رسمی و غیر رسمی می باشد
 • ترجمه رسمی انگلیسی ، استانبولی ، فرانسه ، آذری
 • ترجمه و تائید مدارک توسط دادگستری و امور خارجه و در صورت نیاز سفارت مربوطه، ترجمه فوری مدارک
 • گرفتن تائیدیه از سوی آموزش و پرورش و همچنین اداره کل (مدارک مربوط به استان آذربایجان شرقی )
 • گرفتن تائیدیه نسخه های پزشکی و آزمایشگاهی از سوی نظام پزشکی
 • گرفتن تائیدیه از سوی وزارت بهداشت مربوط به مدارک رشته های پزشکی توسط دارالترجمه
 • گرفتن تائیدیه از بانک هایی که بدون حضور صاحب حساب تائیدیه صورت میگیرد
 • تحویل مدارک به شهرستانها توسط پست پیشتاز
 • هزینه نسخه اضافی 50 درصد میباشد در صورتی که تعداد نسخ بالای 5 نسخه باشد مبلغ ده درصد تخفیف برای مشتری در نظر گرفته میشود
 • ترجمه شناسنامه – ترجمه کارت ملی – ترجمه گواهی فوت – ترجمه کارت دانشجو – ترجمه کارت های عضویت
 • ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه – ترجمه پایان خدمت – ترجمه گواهی رانندگی – ترجمه کارت واکسیناسیون – ترجمه کارت بازرگانی – ترجمه دفترچه بیمه
 • ترجمه سند ازدواج – ترجمه سند طلاق – ترجمه رونوشت ازدواج و طلاق
 • ترجمه ریزنمرات تمام مقاطع توسط دارالترجمه
 • ترجمه دانشنامه ها – ترجمه مجوز تحصیلی
 • ترجمه ارزشنامه تحصیلی – ترجمه کارت نظام پزشکی
 • ترجمه سند ارزیابی ملک – ترجمه سند مالکیت خودرو
 • ترجمه سند ملک – ترجمه اجاره نامه
 • ترجمه وکالت نامه – ترجمه تعهدنامه
 • ترجمه اقرارنامه – ترجمه مبایعه نامه
 • ترجمه انواع حکم ها
 • ترجمه گواهی ها – ترجمه گواهی اداری – ترجمه گواهی استخدامی کار
 • ترجمه اساسنامه – ترجمه شرکت نامه
 • ترجمه اظهارنامه ثبت شرکت – ترجمه گواهی محضری
 • ترجمه برگه مالیاتی – ترجمه روزنامه رسمی توسط دارالترجمه
 • ترجمه گواهی بیمه – ترجمه اشتغال به تحصیل
 • ترجمه فیش حقوقی – ترجمه قبوض – ترجمه ریز حساب بانکی – ترجمه لیست بیمه توسط دارالترجمه
 • ترجمه تقدیرنامه – ترجمه حکم های ورزشی و قهرمانی – ترجمه لوح سپاس
 • ترجمه بارنامه – ترجمه بلیط هواپیما – ترجمه پروانه ها
 • ترجمه ترازنامه – ترجمه صورت حساب قطع مالیات بر در آمد – ترجمه صدور گواهی موجودی
 • ترجمه رزومه توسط دارالترجمه
 • ترجمه برگ آزمایش – ترجمه گواهی پزشکی
 • ترجمه برگ معافیت از تحصیل – ترجمه گواهی پایان دوره آموزشی
 • ترجمه گواهی پایان دوره کارآموزی -ترجمه گواهی مهارت فنی و حرفه ای
 • ترجمه رضایت نامه – ترجمه گواهی صلح قطعی
 • ترجمه گواهی انحصار وراثت – ترجمه گواهی امضا
 • ترجمه گواهی بانکی – ترجمه گواهی حقوق و مستمری
 • ترجمه گواهی سپرده – ترجمه گواهی سهام
 • ترجمه پروانه و جواز
 • ترجمه گواهی نامه های متفرقه
 • ************************************